TRANSBRONŞİYAL ASPİRASYON İĞNESİ (TBAN)
  • Steril ve tek kullanımlık
  • Kilitleme mekanizmalı

Transbronşiyal Aspirasyon İğnesi biopsy forsepsi ile bronş ağacından submukozal numune alınamayan durumlarda  karinal,paratrakeal ve hilar lezyonları aspire etmede kullanılır.

Ürün Kodu Kateter Boyu (cm) İğne Boyu (mm) İğne Çapı (Gauge) Çalışma Kanalı (mm)
CDTBNA01 140 13 22 1.9
CDTBNA02 140 13 21 1.9
CDTBNA03 140 13 19 1.9