Koah Nedir ?

Astım ve KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalığı solunum yollarının ilerleyici, daraltıcı hastalığıdır.

Astım ve KOAH ağırlığı itibariyle; hafif, orta ve ağır olarak 3 grupta incelenir. Ağır astımlı ve KOAH’lılar solunum yetmezliği aşamasına gelip, yoğun bakım ihtiyacı duyacak kadar ağır olan hastalardır. Akciğerlerde goblet hücresi olarak tabir ettiğimiz balgam üreten hücreler sayı ve hacimce çoğalarak bronşları tıkarlar. Dolayısı ile hastaların aldığı oksijen soluk borusundan geçip alveollere kadar ulaşamaz.

  • Kronik bronşitin ağırlıkta olduğu KOAH formlarında küratif etkisi kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir.
  • KOAH balon tedavi yöntemiyle 10 yıl önce işlem yapılmış hastalarda sağlanan bronşlardaki genişlemenin kalıcı olduğu, kontrol solunum fonksiyon testlerinde tespit edilmiştir. Böylece hastalığın ağırlaşmasının sebebi olan, yıllık Fev1 değeri düşüşünün önüne geçilebilmektedir.
  • KOAH balon tedavisi ile akut alevlenmelerin 95 azaldığı tespit edilmiştir.
  • KOAH balon tedavisi ile hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacının 95 azaldığı tespit edilmiştir.
  • KOAH ta sigaranın bırakılması dışında yaşam süresine katkısı olan tek tedavidir. Bu da KOAH balon tedavisini, diğer tüm ilaç tedavilerine üstün hale getirmektedir. Kış aylarında KOAH hastaları için kullanılan ‘’YAPRAK DÖKÜMÜ’’ tabiri, KOAH balon tedavisi sonunda büyük oranda önemini kaybetmiştir.
  • KOAH balon tedavisi uygulanan hastaların çoğu oksijen tedavisine ihtiyaç duymayacak hale gelir.
  • KOAH balon tedavisi sayesinde bronşlarda ilaçlarla çözülmesi mümkün olmayan tıkanıklıklar ve balgam tıkaçlarından 1 saatte kurtulmak mümkündür. Sağlanan bronşial genişleme ilaç tedavilerinin etkinliğini de arttırmaktadır.
  • KOAH balon tedavisi sayesinde KOAH’lı hastaların bronşlarında sayı ve hacim olarak artmış, balgam üretmekten sorumlu goblet hücrelerini ve sigaranın neden olduğu tüm deformasyona uğramış hücre gruplarını uzaklaştırmak mümkündür.
  • Rezektör (KOAH) balon patenti Prof. Dr. Yalçın KARAKOCA ya ait olan ve yaptığı çalışmalar sonucunda akciğer kanserli hastalarda yeni bir bronş açma tedavisi ve tekniği olarak geliştirilmiş ve dünya tıbbına kazandırılmıştır. 2007 yılında Japonya da Dünya Bronkoloji Kongresinde ödüle layık görülmüştür.
  • 2010 da Prof. Dr. Yalçın KARAKOCA tarafından yapılan çalışmalar sonunda KOAH’ın ağırlıklı kronik bronşit formunda Dünyada ilk tedavi yöntemi olarak Dünya Tıp Literatürüne geçmiştir.

KOAH BALON TEDAVİSİ

Terapotik işlem ihtiyacını değerlendirmek için öncelikle tanısal işlem uygulanır. Tanısal işlemde Bronşlarda bulunan balgam ve sekresyonlar aspire edilerek temizlenir. -Bronş mukozasına balon uygulamasıyla köpürme oluşması, goblet hücre hiperplazisinin göstergesi olup, hastanın terapotik işlemden fayda göreceğinin kanıtıdır. Uygun, seçilmiş hastalara Terapotik bronkoskopik işlem uygulanır, işlemde bronş mukozasını kazımakla elde edilen aspirasyon materyali patolojik incelemeye gönderilir; metaplazi, displazi, insutu ve invazif kanser hücreleri açısından incelenir.

KOAH MI ? ŞİMDİ DERİN BİR NEFES ALIN

KOAH Balon Tedavisi Prof. Dr. Yalçın Karakoca tarafından geliştirilmiş KOAH’ın Kronik Bronşit formunda 10 yıldır, Akciğer Kanseri Endobronşiyal Tıkanıklıkta 15 yıldır uygulanan güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir.

TÜRKİYE GİRİŞİMSEL
PULMONOLOJİ
DERNEĞİ

Terapotik Bronkoskopi bronş içindeki her türlü tıkanıklığın tedavisinde kullanılan bronkoskopik tedavilerdir. KOAH‘ta , astım da , akciğer kanserinde, trakeal darlılıklarda ve yabancı cisim  aspirasyonunda uygulanan ileri tedavi yöntemleridir.

Medicine (Baltimore). 2018 Nov;97(48):e13400. doi: 10.1097/MD.0000000000013400.

KOAH BALON TEDAVISI ILE KOAH'TAN KURTUL