KOAH Balonu

KOAH Balon Tedavisi; Terapötik Bronkoskopi yöntemiyle, segment ve subsegment bronşların ameliyatsız, balon kateter ile temizleme işlemidir.

  • Ağrısız ve acısız
  • İşlemden hemen sonra gündelik hayata dönüş
  • Vücuda yabancı cisim yerleştirmeden mekanik çözüm
  • Dünyada ve Türkiye’de ilk

2 Lümenli, 130 cm Kateter Boyu, 5 Fr Katater Çapı, 10mm Balon Çapı, Lateks içermeyen sağlam örgülü balon.

KOAH BALON HASTA YORUMLARI

KOAH hastalığı nedir?

Belirtileri; KOAH, ‘kronik obstrüktif akciğer hastalığı’ öksürük, balgam, nefes darlığı, hışıltılı solunum gibi belirtilerle seyreden ve nefes almayı zorlaştıran ilerleyici bir akciğer hastalığıdır.

Risk faktörleri; KOAH hastalığı için risk faktörleri, astımda olduğu gibi genetik ve çevresel olmak üzere 2 gruba ayrılır. En önemli risk faktörleri arasında tütün kullanımı, zehirli gazlar ve hava kirliliği bulunmaktadır. KOAH hastalığının sigara içenlerde gelişme riski içmeyenlere göre, 20 kat daha fazladır.

Tedavi; KOAH tedavisi genellikle hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik değil, belirti ve rahatsızlıkların şiddetinin azaltılmasına yönelik girişimler içerir.
Tedavi için bu noktada uygulanacak ilk adım, eğer kullanılıyorsa sigaranın bırakılması ve hava kirliliği bulunan ortamlardan uzaklaşılması olmalıdır. Sigaranın bırakılması ile birlikte bronşlardaki tıkanıklık şiddeti bir nebze hafifler ve daha sonrasında Broncho Muco Cleaner balon ile bronşlar temizlenerek hasta rahatlatılır.

KOAH tanısı nasıl konulur?

Kişi sigara içiyorsa uzun süreli nefes darlığı, öksürük ve balgam şikayetlerinin varlığı KOAH tanısı için yeterli görülür ancak kesin tanı için solunum testi değerlendirmesi yapılmalıdır. Birkaç dakika içerisinde uygulanan solunum değerlendirme testi, kişinin solunum cihazına derin nefes alarak üflemesi ile gerçekleştirilir.
Akciğer kapasitesi ve varsa hastalığın evresi hakkında kolayca bilgi sahibi olunmasını sağlayan bu testi, özellikle 40 yaş üzeri sigara kullanan kişilerin yılda en az bir kez yaptırması gerekir.

RAHAT BİR NEFES İÇİN BALON TEDAVİSİ

BRONCHO MUCO CLEANER BALON UYGULAMASI

Tütün maruziyetine bağlı kronik bronşit nedeniyle solunum yollarında daralma ve goblet hücrelerinde kalınlaşma tespit edilen hastalarda bronkoskopik tedavi uygulanmaktadır. Entübasyon tüpünden bronkoskop ile girilerek 8 ile 3 mm’lik solunum yolları öncelikli olmak üzere ulaşılabilen tüm solunum yollarının iç tabakasını kaplayan hücre tabakasına Broncho Muco Cleaner balonla desquamasyon denilen kazıma işlemi uygulanmaktadır. Bu işlem için solunum yolunda bronşların çapına uygun olarak seçilen Broncho Muco Cleaner balonlar kullanılmaktadır.

Bu balonlar elektronik pompa yardımıyla ayarlanabilir basınç ve frekansla şişirilip indirilerek, bronşların kalınlaşmış iç tabakasını kazımak suretiyle eski kalınlığına geri getirmektedir. Kazıyıcı özelliği bulunan bir örgüyle kaplanmış balon solunum yolunda balgam üretimine neden olan kalınlaşmış goblet hücre tabakasını köpüklü sıvı haline getirerek bronşun orjinal genişliğine ulaşmasını sağlar. Köpüklü balgam haline gelen köpüklü goblet hücre tabakası bronkoskop kanalından aspire edilmek suretiyle dışarı atılır. Bu şekilde her iki akciğerde bronkoskop ile ulaşılabilen bütün bronşlar, Broncho Muco Cleaner balonla kazıma sonucunda, sigaranın neden olduğu kronik bronşit ve değişime uğramış bronş epiteli tabakasından kurtulmuş olur.

Broncho Muco Cleaner

  • Ağrısız ve Acısız Uygulama
  • İşlemden Hemen Sonra Gündelik Hayata Dönüş
  • Vücuda Yabancı Cisim Yerleştirmeden Mekanik Çözüm