NeoChord’un Avantajları

 • Mitral Kapak Yetmezliği Tedavisinde Minimal İnvaziv Teknoloji
 • Mitral kapakçık sarkması ya da sallanan leaflet ile sonuçlanan kordal elongasyon ya da yırtık onarımında.
 • Atan kalpte: KPB’ın olumsuz etkileri yok

 • Minimal access: Sol mini torakotomi

 • Transapikal yaklaşım: Mitral kapağa doğrudan ulaşım

 • ePTFE dikiş: İspatlanmış etkinlik ve dayanıklılık.

 • ACC/AHA 2014 Kalp Kapakçığı Ana Hatları mitral kapakçık onarımı kriterlerini karşılayan seviye 3+ ya da 4+ mitral yetmezlik ve cerrahi onarım ya da değiştirme adayı olan hastalarda.
 • SAM riski yok

 • Yaşlı ve komorbid (KOAH, KBY gibi) hastalarda

 • Annular kalsifikasyonu olan hastalarda.

 • CABG ve açık mitral tamir sonrası re-do gerektiren hastalarda.

 • YB ve hastane kalış süresini azaltır.

 • EKO eşliğinden gerçek zamanlı MY’nin kaybolduğunun görülmesi.

 • Genç ve asemptomatik hastalarda patolojik süreci durdurur, gerekirse redo olmaksızın tekrar tamir şansı verir.